Glycan Profile

Glycan Profile

در پروتئین های نو ترکیب درمانی که حاصل از سلول های جانوری mammalian هستند یکی از مهم ترین فاکتور ها در کنترل کیفیت تعیین وضعیت و مقدار قندی های موجود بر روی ساختار این پروتئین ها می باشد که اصطلاحا Glycan profile آن پروتئین می باشد که در نحوه عملکرد درمانی آن پروتئین نقش بسیار حیاتی دارد سنجش قند های N- linked با استفاده از روش هضم آنزیمی N glycanaze و تخلیص و قابل شناسایی کردن این قند ها از اصول این آزمون می باشد.
شرکت زیستاکو با تجربه طراحی و توسعه این روش برای طیف گسترده ای از منوکلونال آنتی بادی (monoclonal antibodies) نظیر Rituximab bevasizumab,… ودیگر پروتئین های درمانی نظیر rFVII و Etanrcept و... توانایی ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش و همچنین ست آپ کردن این آزمون را در صنایع بیوتکنولوژی دارویی دارد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود