ستون کروماتوگرافی

ستون کروماتوگرافی

یکی از اساسی ترین قسمت های یک سیستم کروماتوگرافی مایع و گازی بخش ستون آن می باشد. تمامی ستون های پر کاربرد همانند کلیه ستون های سری C-4 , C8, C18 از بهترین و معتبرترین کمپانی های تولید کننده رزین و ستون Waters ,Phenomenex,Welch, Agilent , TOSOH و... می باشند. 
همچنین زیستاکو در راستای تامین نیاز کروماتوگرافیست های حرفه ای به ستون های خاص مانند IECX . SEC , HIC, HLIC آماده ارائه مشاوره در انتخاب نوع ستون و تامین آن برای همکاران صنعت دارو می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود