تعمیر و نگهداری دستگاه های کروماتوگرافی

تعمیر و نگهداری دستگاه های کروماتوگرافی

پرسنل فنی شرکت زیستاکو با سابقه ی طولانی در تعمیر، نگهداری و سرویس دستگاه های کروماتوگرافی مایع و گازی آماده ارائه خدمات فنی و تعمیرات دوره ای در محل آزمایشگاه همکاران صنایع دارویی کشور می باشند. 

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود