مقالات

مقالات

کروماتوگرافی ستونی
16 اردیبهشت 1399
کروماتوگرافی ستونی

ستون کروماتوگرافی یک روش متداول برای جدا کردن ترکیبات یک نمونه مایع است.

کروماتوگرافی
27 اسفند 1398
کروماتوگرافی

در این مقاله تعاریف اولیه و کلی کروماتوگرافی را برای علاقمندان شرح می دهیم.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود